Minecraft

Jak se připojit na minecraft server Mystiq.org

Jak se připojit

Tento projekt je soukromým majetkem a majitel serveru si vyhrazuje právo na výběr uživatelů, kteří budou mít přístup do tohoto projektu. Jedná se tedy o privátní projekt nikoliv Public (veřejný) a proto má provozovatel serverů právo vybírat, odmítat a rušit uživatele podle svého uvážení a přínosu komunitě. Za jakékoliv porušení předpisů nebo pravidel si majitel serveru vyhrazuje právo vyřadit dotyčného uživatele z komunity bez odvolání.

Jakékoliv používání podpůrných programů je přísně zakázáno. Za porušení podmínek se považuje i samotný pokus, bez ohledu na jeho rozsah a zda to byl pokus úspěšný či nikoliv. Za toto porušení bude člen vyřazen z komunity bez odvolání.

Registrací do této komunity automaticky souhlasíte s těmito podmínkami.

Nejprve si pečlivě přečtěte pravidla a poté vyplňte přihlášku pod následujícím odkazem:

Podání přihlášky na minecraft server Mystiq.org